TruBend Cell 5000

Produktívny univerzálny priestor ohýbania

Pomocou TruBend Cell 5000 môžete obrábať svoje konštrukčné diely mimoriadne výhodne a produktívne. Dosiahnete konštantne vysokú kvalitu dielov, v prípade potreby aj 24 hodín denne.

 • Hospodárna automatizácia
 • Široké spektrum konštrukčných dielov
 • Komfortné programovanie offline
 • Vysoká bezpečnosť procesov
 • Individuálny tok materiálu

Produktivita

Stanica odoberania plechov s otočným stolom
 • S pomocou univerzálneho priestoru ohýbania môžete vyrábať 24 hodín denne produktívne a s neustále vysokou kvalitou.
 • Stanica odoberania plechov jednotí dosky paralelne s časom opracovania a odovzdáva ich zariadeniu BendMaster.
 • Vďaka otočnému stolu stanice odoberania plechov môžete vyrábať až 4 typy konštrukčných dielov v priebehu jedného pracovného chodu.
 • Bez prerušenia procesu ohýbania paletový dopravník nakladá dosky alebo vykladá hotové obrobky.

Pružnosť

Dopravný pás a paletový dopravník
 • Pomocou technológie kliešťového a vákuového chápadla pokrýva TruBend Cell 5000 spektrum dielov od malých až po veľké diely s hmotnosťou až 100 kg.
 • Prostredníctvom dopravných pásov a paletových dopravníkov usporiadate tok materiálu priestoru ohýbania podľa svojich potrieb.
 • Podlahová pojazdová dráha zariadenia BendMaster sa dá rozšíriť. Tak získate takmer neobmedzené nakladacie a vykladacie kapacity.
 • Tak ohýbací stroj, ako aj BendMaster si zvolíte individuálne podľa svojho spektra konštrukčných dielov.

Bezpečnosť procesov

Jednotenie plechov zariadením BendMaster
 • Kompletná simulácia procesov zabraňuje výpadkom výroby a chybám už v predstihu.
 • Osvedčený systém merania uhlov ACB zaručuje neustále presné uhly.
 • Senzorika zadného dorazu slúži na presné polohovanie vašich konštrukčných dielov a zabezpečuje konštantne vysokú kvalitu dielov.
 • Rozpoznávanie zdvojených plechov a jednotenie plechov zaručujú bezpečnú výrobu.
TruBend Cell 5000 s BendMaster (60) TruBend Cell 5000 s BendMaster (150)
Max. formát dosky2000 mm x 1000 mm3000 mm x 1500 mm
Profilydo 2500 mmdo 4000 mm
Max. hmotnosť dosky40 kg100 kg
Max. nosnosť60 kg150 kg
Min. hrúbka plechu0,7 mm0,7 mm
Max. dĺžka podlahovej pojazdovej dráhy6 m - 14 m6 m - 16 m
Max. výška stohu dosiek700 mm700 mm
Max. výška stohu hotových dielov1000 mm1200 mm
Séria TruBendod TruBend 5085 do 5320od TruBend 5130 do 5320
Zmeny vyhradené. Smerodajné sú údaje v našej ponuke a v potvrdení ponuky.

Séria TruBend 5000

Séria TruBend 5000 je produktívna v celom procese od programovania cez zostrojenie až po ohraňovanie: pracuje spoľahlivo a mimoriadne presne - aj v automatizovanej prevádzke.

TruBend Cell 5000

TruBend Cell 5000