BrightLine fiber - Revolúcia v rezaní laserom

Pevnolátkové lasery: Mnohostranné ako ešte nikdy predtým

Spektrá hrúbky plechu s BrightLine fiber
Od konštrukčnej ocele cez nerez až po vysoko zrkadliace materiály ako meď a hliník; od hrúbky plechu 1 mm až po 25 mm - všetky tieto komponenty boli vyrobené pomocou stroja s pevnolátkovým laserom. Ešte nikdy nebolo možné v tak vynikajúcej kvalite obrábať takéto široké spektrum hrúbok plechu a druhov materiálu na jednom jedinom stroji. Prelomovou je tu inovácia BrightLine fiber.

Prelom v kvalite pri rezaní pomocou pevnolátkových laserov

Pomocou pevnolátkových laserov je možné docieliť vynikajúcu kvalitu pri hrubých nerezových plechoch - mnohonásobne to užmožňuje BrightLine fiber. Pomocou tejto doplnkovej výbavy zmeníte Váš stroj v závislosti od zákazky z obrábania tenkých plechov na obrábanie hrubých plechov alebo naopak.

Prehľad Vašich predností

Obrábajte nerez až do hrúbky materiálu do 25 mm s vynikajúcou kvalitou odrezanej hrany.

1. Vyššia kvalita

Obrábajte nerez až do hrúbky materiálu do 25 mm s vynikajúcou kvalitou odrezanej hrany.

2. Zvýšená flexibilita

Vďaka BrightLine fiber obrábate na jednom stroji nielen veľké spektrum materiálov ale aj hrúbok plechu s vynikajúcimi výsledkami. Okrem nereze môžete rezať aj hliník do hrúbky až 25 mm.

3. Najvyššia stabilita procesu

BrightLine fiber zaručuje vysokú stabilitu procesu pri obrábaní konštrukčnej ocele akejkoľvek kvality.

4. Minimálne obrysy

Za pomoci BrightLine fiber môžete obrábať ešte detailnejšie obrysy ako doteraz. Malé otvory, ktoré bolo predtým možné vytvoriť len vŕtaním, je teraz možné vyrezať pomocou lasera. Okrem toho táto doplnková výbava pri zložitých dielcoch výrazne skracuje dobu rezania.

BrightLine fiber uľahčuje odoberanie dielcov

5. Najvyššia kvalita zapichovania

Vďaka BrightLine fiber a viacstupňovému zapichovaniu nevzniká ani pri najmeších zapichovacích otvoroch v ich okolí žiaden oprskaný materiál.

6. Jednoduché odoberanie dielcov

BrightLine fiber Vám uľahčuje odoberanie zo zbytkovej mriežky. Tak môžete ušetriť drahocenný čas pri triedení Vašich dielcov. Dôvodom toho je popri homogénnej ploche odrezanej hrany širšia rezná medzera.