Vyvíjame budúcnosť!!

Vždy a znova spochybňujeme existujúce

TRUMPF znamená inováciu. Naši zákazníci si s naším menom spájajú prvotriedne riešenia pre svoje úlohy. Poháňa nás oduševnenie pre špičkové technické výkony, ktoré pre vás vytvoria pridanú hodnotu.


Inovácia je časťou stratégie nášho podnikania. Pre nás je súhrou nových produktov, servisných služieb, výrobných technológií a obchodných procesov. Preto podporujeme a požadujeme schopnosť inovácie u každého pracovníka.
Už od roku 1923 vznikajú produkty a riešenia, ktoré podporujú našich zákazníkov v ich práci.

V obchodnom roku 2008/09 investoval TRUMPF 154 miliónov euro do vývoja nových produktov, 9,3 percent obratu. Na celom svete pracovalo v oblasti výskumu a vývoja spoločnosti TRUMPF 1074 pracovníkov.

Výskum a vývoj v obchodnom roku 2007/08
Výskum a vývoj v obchodnom roku 2008/09