Kariéra v TRUMPF-e

Vaša cesta k TRUMPF-u
Dynamický rast, inovatívne produkty, vynikajúce procesy a nepatrná fluktuácia hovoria samy za seba. Zamestnancov poverujeme od začiatku zodpovednými úlohami. Individuálne zapracovanie a osobná starostlivosť sú pre nás samozrejmosťou. Ponúkame osobný rozvoj s rozsiahlymi ponukami ďalšieho vzdelávania. Takto otvárame angažovaným a motivovaným zamestnancom početné možnosti rastu doma i v zahraničí.

K našej ponuke voľných miest